← Powrót

Walne Zgromadzenie Rotary Club Poznań

W poniedziałek 17 października 2022 r. odbyło się coroczne Walne Zgromadzenie cżłonków Rotary Club Poznań. Podczas tego spotkania udzielone zostało absolutorium Past Prezydentowi i Zarządowi za rok rotariański 2021/2022. W głosowaniu tajnym członkowie wybrali także Prezydenta Elekta, członków Zarządu oraz Komisję Rewizyjną na kolejną kadencję.

Tego dnia do naszego klubu przyjęliśmy także dwoje nowych członków: Annę Kalwani oraz Wojciecha Adamskiego. Serdecznie witamy!

Przyjęcie nowych członków w trakcie Walnego Zgromadzenia w dniu 17.10.2022 r. Przyjęcie nowych członków w trakcie Walnego Zgromadzenia w dniu 17.10.2022 r.

Przyjęcie nowych członków w trakcie Walnego Zgromadzenia w dniu 17.10.2022 r. Przyjęcie nowych członków w trakcie Walnego Zgromadzenia w dniu 17.10.2022 r.

Opublikowane 18 października 2022