Walne zgromadzenie

Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie OPP

W ostatni lipcowy wieczór 2023 roku członkowie Rotary Club Poznań zebrali się na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, podczas którego dokonano zmian w statucie klubu oraz uchwalono tekst jednolity w najnowszym brzmieniu.

Czytaj dalej
Walne zgromadzenie

Walne Zgromadzenie Rotary Club Poznań

W poniedziałek 17 października 2022 r. odbyło się coroczne Walne Zgromadzenie cżłonków Rotary Club Poznań. Podczas tego spotkania udzielone zostało absolutorium Prezydentowi i Zarządowi za rok rotariański 2021/2022.

Czytaj dalej