Rotary Club of Grants Pass

Sprzęt medyczny dla Pogotowia Ratunkowego w Kołomyi

Dnia 25 lipca w Kołomyi na Ukrainie nastąpiło uroczyste przekazanie sprzętu ufundowanego przez nasz klub RC Poznań oraz zaprzyjaźnione kluby Rotary z Oregonu USA w ramach projektu koordynowanego przez naszą koleżankę klubową Kasię Bednarek-Rajewską.

Czytaj dalej

Rotary Club Poznań solidarny z Ukrainą

Rotary Club Poznań solidaryzuje się z Ukrainą. Jesteśmy wstrząśnięci bezwzględnością rosyjskiego autorytaryzmu i złem, którego doświadcza społeczeństwo ukraińskie. Robimy wszystko, aby zarówno w formule prywatnej, a nade wszystko jako Rotary Club Poznań wspierać każdego obywatela Ukrainy potrzebującego naszej pomocy.

Czytaj dalej