← Powrót

Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie OPP

W ostatni lipcowy wieczór 2023 roku członkowie Rotary Club Poznań zebrali się na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, podczas którego dokonano zmian w statucie klubu oraz uchwalono tekst jednolity w najnowszym brzmieniu.

Zebranie zostało zwołane przez Prezydenta Dariusza Paszkowskiego w imieniu zarządu klubu z inicjatywy kolegi Michała Barana. Celem głównym było dostosowanie treści statutu do możliwości przyjęcia statusu organizacji pożytku publicznego (OPP). Pozwoli to na z jednej strony zwiększenie liczby źródeł finansowania planowanych projektów charytatywnych i z drugiej strony, na wzrost transparentności publicznej działalności klubu.

Ustalono także termin pierwszego wrześniowego spotkania zwyczajnego.

Opublikowane 31 lipca 2023