← Powrót

Goście z Rotary Club Stralsund-Hansestadt

Dnia 22 stycznia 2024 roku podczas zebrania Klubu gościliśmy przedstawicieli Rotary Club Stralsund-Hansestadt (Dystrykt 1940). Jest to jedyny klub w tym mieście liczącym ok. 48 tysięcy mieszkańców.

Reprezentanci Klubu ze Stralsundu przedstawili szczegółowo swą historię i aktywność. Klub jest młodszy od naszego tylko o jeden rok. Wiele charytatywnych działań podzielili na krótko- i długookresowe. Te pierwsze to okazjonalna pomoc potrzebującym. Wśród tych drugich najważniejszą jest inicjatywa budowy hospicjum dla terminalnie chorych dzieci z okolicznego regionu.

Następnie podobna prezentacja została przedstawiona, tyle że w odniesieniu do Naszego Klubu. Także objęła ona historię oraz nasze dokonania i plany.

Goście zaprosili delegację Naszego Klubu do rewizyty w Stralsundzie. Obie strony zadeklarowały chęć rozwijania kontaktów i przygotowania wspólnych przedsięwzięć charytatywnych.

Więcej informacji:

Dnia 22 stycznia 2024 roku podczas zebrania Klubu gościliśmy przedstawicieli Rotary Club Stralsund-Hansestadt (Dystrykt 1940).

Dnia 22 stycznia 2024 roku podczas zebrania Klubu gościliśmy przedstawicieli Rotary Club Stralsund-Hansestadt (Dystrykt 1940).

Dnia 22 stycznia 2024 roku podczas zebrania Klubu gościliśmy przedstawicieli Rotary Club Stralsund-Hansestadt (Dystrykt 1940).

Tekst: Prof. dr hab. Piotr Banaszyk

Zdjęcia: Archiwum RC Poznań

Opublikowane 22 stycznia 2024