← Powrót

Spotkanie z prof. Stępkowską

W poniedziałek 18 listopada 2019 r. odbyło się kolejne spotkanie z interesującymi ludźmi w ramach poniedziałkowych spotkań Rotary Club Poznań.

Gościem spotkania RC Poznań była prof. Uniwersytetu Szczecińskiego Agnieszka Stępkowska, która opowiadała o życiu par dwujęzycznych w Polsce.

Pani prof. Agnieszka Stępkowska wraz z Prezydentem RC Poznań 2019/2020, Zbigniewem Leszczyńskim

W jakim języku rozmawiają o codziennych sprawach? Który język najlepiej wyraża silne emocje? Czy zawsze udaje się im przekazać dwujęzyczność swoim dzieciom? Co im się podoba w Polsce, a czego nie akceptują? O tych, i o wielu innych kwestiach związanych z dwujęzycznością par mieszkających w Polsce członkowie RC Poznań mieli okazję usłyszeć podczas spotkania.

W trakcie rozmowy prezentowana była także ostatnia monografia autorstwa naszego gościa. Celem monografii jest zbadanie i opisanie stopnia językowej i kulturowej adaptacji cudzoziemców w parach dwujęzycznych z obywatelami polskimi. Podstawą badania są 24 wywiady pogłębione z parami dwujęzycznymi. Nadrzędna hipoteza zakłada, że postawy językowe kształtują się w procesie nauki poprzez komunikację, wykonywaną pracę i funkcjonowanie w związku z partnerem o innym języku i kulturze.

Okładka monografii "Pary dwujęzyczne w Polsce".

Celem monografii jest zbadanie i opisanie stopnia językowej i kulturowej adaptacji cudzoziemców w parach dwujęzycznych z obywatelami polskimi. Podstawą badania są 24 wywiady pogłębione z parami dwujęzycznymi. Nadrzędna hipoteza zakłada, że postawy językowe kształtują się w procesie nauki poprzez komunikację, wykonywaną pracę i funkcjonowanie w związku z partnerem o innym języku i kulturze. Takie założenie daje wgląd w proces socjalizacji cudzoziemców w polską kulturę i język jako dorosłych osób dwujęzycznych. Pary dwujęzyczne będące przedmiotem badań stanowią przeciwwagę dla zbyt uproszczonych poglądów na temat międzykulturowych związków osób oraz ich zachowań językowych, a z drugiej strony są okazją do zaprezentowania postaw wobec języka polskiego przez obcokrajowców mających partnerów, którzy są obywatelami polskimi. Monografia jest nie tylko próbą rozpowszechnienia tematyki dwujęzyczności osób dorosłych w językoznawstwie, ale może też być wykorzystana przez osoby odpowiadające profilowi respondentów do zrozumienia i skutecznego radzenia sobie z wyzwaniem, jakim jest funkcjonowanie w dwujęzycznym związku bez formalnego wsparcia ze strony społeczeństwa, w którym żyją. To z kolei może mieć znaczący wpływ na zgłębienie znaczenia poczucia własnego ja w procesie socjalizacji do drugiego języka i kultury u dojrzałych osób dwujęzycznych.

Księgarnia Internetowa PWN (źródło)

Opublikowane 18 listopada 2019