← Powrót

Rotary Club Poznań wspiera młode talenty

Sztuki piękne są jednym z przejawów ludzkiej kultury, a w ich ramach jedną z estetyk o wyjątkowej doniosłości jest muzyka, która jako wytwór kulturowy towarzyszyła człowiekowi od zawsze. O muzycznych wartościach estetycznych, które mogą przypaść człowiekowi w udziale i ich mocy, która sprawia i przypomina nam, że istnieje lepszy świat, zaświadcza wybitnie utalentowany młody instrumentalista Filip Kauch, którego karierę od wielu lat wspiera Rotary Club Poznań.

Zaangażowane RC Poznań i koordynacja projektu przez Rotarianina Michała Walenciaka pozwalają Filipowi Kauchowi – utalentowanemu muzykowi – na (współ)finansowanie pracy indywidualnej pod kierunkiem wybitnych artystów i pedagogów, udział w warsztatach pianistycznych i konkursach fortepianowych. A nadmienić należy, że umiejętności pianistyczne rozwijał również na warsztatach pianistycznych m.in. u prof. Karola Radziwonowicza, prof. Olgi Łazarskiej czy prof. Macieja Pabicha. Tym samym radujemy się wielce z licznych i spektakularnych sukcesów młodego Pianisty, który jest bardzo muzykalny i wrażliwy, posiada szeroką wiedzę muzyczną i prawdziwą pasję do wykonywania i słuchania muzyki klasycznej. Na świątecznych spotkaniach rotariańskich mogliśmy być świadkami jak doskonale Filip czuje się w utworach z różnych epok, od muzyki dawnej po kompozycje współczesne. Nie jest zatem zaskoczeniem, że Filip Kauch często występuje publicznie podczas koncertów szkolnych i miejskich.

Filip Kauch jest uczniem Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. Jadwigi Kaliszewskiej. Jego nauczycielem jest Kierownik Katedry Kameralistyki Fortepianowej Akademii Muzycznej im. Jana Paderewskiego w Poznaniu prof. AMP dr hab. Maciej Pabich. Wcześniej Filip Kauch był uczniem Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. ks. dra Józefa Surzyńskiego w Kościanie w klasie fortepianu mgr Mariana Michałowicza, który o Filipie wypowiedział się następująco: Filip od samego początku nauki przejawiał wyjątkowe zdolności muzyczne, zwłaszcza w rozwijaniu techniki gry na fortepianie, a także nadzwyczajnej łatwości przyswajania kolejnych utworów. Co roku jest to około 30 pozycji pianistycznych, a w ostatnim roku szkolnym program obejmował ok. 100 stron utworów różnych kompozytorów, m. in. Bacha, Rameau, Couperina, Scarlatiego, Haydna, Mozarta, Beethovena, Chopina, Czajkowskiego, Prokofiewa, Glinki czy Paderewskiego. Oprócz utworów solowych grał również koncerty m.in. J. S. Bacha – koncert f-moll cz. I i J. Haydna – Koncert D-dur cz. I. W ciągu czterech lat nauki wziął udział w 24 konkursach ogólnopolskich, międzynarodowych i regionalnych, zdobywając zawsze nagrody i wyróżnienia, w tym 15 razy I miejsce oraz dwukrotnie Grand Prix.

Lista sukcesów Filipa Kaucha powiększa się. O talencie Filipa, który zasługuje na najwyższe laury, świadczą między innymi następujące osiągnięcia artystyczne:

 • Laureat I miejsca w grupie I podczas XI Regionalnego Konkursu Pianistycznego w PSM I stopnia w Gostyniu – marzec 2018,
 • Laureat I miejsca podczas I Dziecięco-młodzieżowego Konkursu Muzycznego im. ks. dra Józefa Surzyńskiego w KOK w Kościanie – kwiecień 2018,
 • Laureat I miejsca w grupie I na Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym Muzyki Polskiej „Dziecięce Imaginacje” w PSM I stopnia w Gdańsku–Oruni – 12 grudnia 2018
 • Laureat Głównej Nagrody XV Szkolnego Konkursu „O Laur szkoły”- 17 grudnia 2018
 • Laureat Grand Prix oraz I miejsce w grupie I na I Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym w Zespole Szkół Muzycznych w Sosnowcu – 10-11 stycznia 2019,
 • Laureat I miejsca w gr. I na XI Międzyszkolnym Konkursie Pianistycznym – Kościan 2019 – 7 marca 2019,
 • Laureat I miejsca podczas II Dziecięco-młodzieżowego Konkursu Muzycznego im. ks. dra Józefa Surzyńskiego w KOK w Kościanie – 5 kwietnia 2019,
 • Laureat Grand Prix oraz I miejsce w grupie I na XVII Żyrardowskim Konkursie Młodych Pianistów – Żyrardów – 23-25 maja 2019,
 • Laureat I miejsca na II Ogólnopolskim Internetowym Konkursie Pianistycznym w Leżajsku (30 października 2020),
 • Laureat I miejsca na XV Ogólnopolskim Forum Młodych Instrumentalistów w Rybniku (konkurs CEA, 4-7 listopada 2020),
 • Laureat I miejsce na XXIV Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym im. I.J. Paderewskiego w Tuchowie (14-15 stycznia 2021),
 • Laureat I miejsce XII Międzyszkolnym Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym w Kościanie (28-29 kwietnia 2021),
 • Laureat I miejsce na XIV Festiwalu Muzyki Dawnej w Leżajsku (23-24 maja 2021),
 • Finalista i laureat nagrody specjalnej na Nordic International Piano Competition 2021 w Szwecji – online (13- 23 maja 2021),
 • Laureat I miejsce na XIV Ogólnopolskim „ŁOWIECKIM” Konkursie Miniatur Fortepianowych we Wrocławiu – online (28-29 maja 2021),
 • Laureat I miejsce na Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym im. prof. J. Romańskiej-Werner w Krakowie (29-30 maja 2021),
 • Laureat I miejsce w gr I na XI Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym im. Ignacego Jana Paderewskiego pod patronatem CEA w Warszawie – 25 – 28 listopada 2021,
 • Laureat I miejsce w gr III na Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym „Zimowe impresje” – Kraków, 11-12 grudnia 2021,
 • Grand Prix i nagroda za najlepsze wykonanie sonaty D. Scarlattiego na XI Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym im. Emmy Altberg w Łodzi w dniach 12-13 maja 2022,

Jakże mocno RC Poznań trzymał kciuki za Filipa na najbardziej prestiżowym konkursie w Polsce – 29 Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży w Szafarni w maju 2022 r. Filip zdobył III nagrodę oraz dwie nagrody specjalne: Nagrodę Fundacji Chopin w Ogrodzie Sztuk (koncert w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni) oraz Nagrodę Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina (koncert w Żelazowej Woli). W grupie Filipa było 20 uczestników, z czego 11 z zagranicy (USA, Kanada, Austria, Ukraina, Czechy, Chiny, Szwecja). Z Polski laureatami było dwoje uczestników: Zuzanna Wojdak z Krakowa – I miejsce i Filip – III miejsce. Co więcej, Komisji przewodniczyła prof. Katarzyna Popowa-Zydroń (nauczycielka Rafała Blechacza i przewodnicząca Konkursu Chopinowskiego w 2015 i 2021 r), a w komisji zasiadali Jurorzy z Polski, Włoch, Hiszpanii i USA. Cieszymy się, że Filip zrobił duże wrażenie na Pani Przewodniczącej i otrzymał zaproszenie na konsultacje. To dobry prognostyk! Kariera Filipa Kaucha rozwija się bardzo profesjonalnie. W styczniu 2023 roku brał udział w Zimowej Akademii Muzyki 2023 odbywającej się w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach. Akademia jest projektem dedykowanym młodym uzdolnionym instrumentalistom – wyróżniającym się uczniom szkół muzycznych I oraz II stopnia z całej Polski.

Rotary Club Poznań podziwia i dziękuje Filipowi Kauchowi za wszystko co muzycznie osiągnął i co jeszcze osiągnie. A będziemy o nim słyszeć wielokrotnie, bowiem jest nie tylko wyjątkowo utalentowany, ale również pracowity, systematyczny, posiada doskonałą pamięć umożliwiającą szybkie czytanie nut i opanowywanie nowych utworów. Rotary Club Poznań odczuwa dużą satysfakcję z możliwości wspierania bardzo ambitnego i perfekcyjnego w swojej pracy Filipa Kaucha. Zapamiętajmy to nazwisko!

Rotary Club Poznań wspiera młode talenty - Filip Kauch

Rotary Club Poznań wspiera młode talenty - Filip Kauch

Rotary Club Poznań wspiera młode talenty - Filip Kauch

Rotary Club Poznań wspiera młode talenty - Filip Kauch

Tekst: Agnieszka Cybal-Michalska

Zdjęcia: Archiwum RC Poznań

Opublikowane 13 kwietnia 2023